Slovenci med drugo svetovno vojno: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Osvobojeno ozemlje

Oblast so na osvobojenih ozemljih prevzemali terenski odbori OF, ki so nato izvedli volitve v narodnoosvobodilne odbore. Na osvobojenih ozemljih je bila postavljena narodna oblast, ki so jo lahko volili vsi prebivalci, starejši od 18 let, po demokratičnem večinskem načelu. Zemljo, katere lastniki so bili okupatorji ali sodelavci okupatorja so razdelili kmetom ali pa podržavili. Narodni odbori so skušali skrbeti za normalno življenje in oskrbo vojske, partizani pa so branili robove osvobojenega ozemlja.