1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vsebina Naloge za preverjanje znanja
1 Časovna preglednica 30 1. naloga
2 Vojske držav udeleženk 31 2. naloga
3 Kako so vojno občutili državljani držav udeleženk? 32 3. naloga
4 Oblikovanje bojišč 33 4. naloga
5 Pregled večjih bitk in dogodkov prve svetovne vojne 34 5. naloga
6 Vstop ZDA v vojno 35 6. naloga
7 Pozicijski način bojevanja 36 7. naloga
8 Kako so posodobili orožje za bojevanje na kopnem? 37 8. naloga
9 Kako so posodobili orožje za bojevanje na morju? 38 9. naloga
10 Kako so posodobili orožje za bojevanje v zraku? 39 10. naloga
11 Življenje na fronti (1.)
12 Življenje na fronti (2.)
13 Življenje v zaledju (1.)
14 Življenje v zaledju (2.)
15 Soška fronta: prestop Italije na stran antante
16 Soška fronta: potek fronte, večje bitke
17 Soška fronta: pričevanja
18 Soška fronta: zaključek in posledice fronte
19 Avstro-Ogrska in Slovenci: Jugoslovanski klub in Majniška deklaracija
20 Avstro-Ogrska in Slovenci: Jugoslovanski odbor in Krfska deklaracija
21 Vzroki za revolucijo v Rusiji
22 Februarska revolucija v Rusiji
23 Obdobje začasne vlade
24 Med februarsko in oktobrsko revolucijo: ideja socialistične revolucije
25 Med februarsko in oktobrsko revolucijo: zaostritev razmer
26 Oktobrska revolucija
27 Mir v Brest-Litovsku
28 Konec vojne
29 Prva svetovna vojna v številkah