1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Vsebina
Naloge za preverjanje znanja
1 Južna Evropa 32 1. naloga
2 Lega Južne Evrope 33 2. naloga
3 Površje Južne Evrope 34 3. naloga
4 Države 35 4. naloga
5 Podnebje 36 5. naloga
6 Rastlinstvo (1.) 37 6. naloga
7 Rastlinstvo (2.) 38 7. naloga
8 Kje so vzroki potresnega in vulkanskega delovanja? 39
8. naloga
9 Potres v Italiji leta 2009 40
9. naloga
10 Potresi 41
10. naloga
11 Vulkani (1.)    
12 Vulkani (2.)    
13 Toplo Sredozemsko morje    
14 Problem onesnaženosti Sredozemskega morja

15
Vzroki in posledice onesnaženosti


16
Prometna povezanost Sredozemlja


17
Poraba vode


18
Kmetijstvo (1.)


19
Kmetijstvo (2.)


20
Industrija (1.)


21
Industrija (2.)


22
Turizem: problemi v Španiji


23
Turizem poleti


24
Učinki turizma


25
Turist sem


26
Prebivalstvo: gostota poselitve in mediteranska mesta


27
Prebivalstvo: mediteranska mesta


28
Prebivalstvo: narodnostna in jezikovna sestava


29
Prebivalstvo: Baski v Španiji


30
Prebivalstvo: verska sestava Bosne in Hercegovine


31
Spoznajmo Romunijo