3.1. Alge (Algae): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kremenaste alge ali diatomeje (Bacillariophyceae = Diatomeae)

Tudi diatomeje ali kremenaste alge spadajo v deblo rumenkastih alg. So enocelične, zelo številčne (čez 10.000 znanih vrst!), razširjene v slanih in sladkih vodah in jih delimo v 2 reda: Centrales in Pennales. Kremenaste alge so znane predvsem po zgradbi. Njihova celična stena je namreč dvodelna in oba dela se prekrivata kot 'škatlica s pokrovom'. Večji, zgornji del imenujemo epiteka, spodnji manjši del pa hipoteka (teka = 'škatlica'). Za diatomeje je značilno tudi to, da se v celični steni nalaga kremen, po čemer so dobile ime. Vegetativno (nespolno) se razmnožujejo s celično delitvijo. Pri tem se oba dela 'škatlice' razpreta in oddaljita, vsaka hčerinska celica pa obnovi del 'škatlice', ki ji manjka. Vedno pa se obnovi manjši del, torej hipoteka, kar vodi k temu, da so nove generacije kremenastih alg manjše od prejšnjih. Pri neki minimalni velikosti pa se začnejo alge razmnoževati spolno. Takrat prevzame celotna celica vlogo gametangija. Pri kremenastih algah je haploidna le zigota, sicer so vse generacije diploidne. Kremenaste alge so po obliki in strukturi precej raznolike in lepe za proučevati, so pa pomembne pri tvorbi sedimentov in kot proizvajalci kisika.

Diatomeje so zelo raznoterih oblik.