Zgradba in delovanje bakterij in gliv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3. naloga

1
Označi pravilno trditev.
Kaj so bacili?
Okrogle včasih jajčaste bakterije.   
Zavite ali svedraste bakterije,   
Podolgovate, paličaste bakterije različnih velikosti.   


====== Report =====

   1: ... Loading module nav2
   2: ... Trying: modules/common/nav2.inc.php
   3: ... Trying: modules/common/nav2/nav2.inc.php
   4: ... Including file modules/common/nav2/nav2.inc.php
   5: .
   6: ... Loading module title2
   7: ... Trying: modules/common/title2.inc.php
   8: ... Trying: modules/common/title2/title2.inc.php
   9: ... Including file modules/common/title2/title2.inc.php
  10: .
  11: ... Loading module content
  12: ... Trying: modules/common/content.inc.php
  13: ... Trying: modules/common/content/content.inc.php
  14: ... Including file modules/common/content/content.inc.php
  15: .