1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vsebina
Naloge za preverjanje znanja
1 Iz katerih delov je sestavljen svetlobni mikroskop? 7 1. naloga
2 Pogled na celice skozi svetlobni mikroskop 8 2. naloga
3 Pogled na rastlinsko celico skozi elektronski mikroskop 9 3. naloga
4 Pogled na živalsko celico skozi elektronski mikroskop 10 4. naloga
5 Kako rastlinska in živalska celica razlikujeta v zgradbi?    
6 Kakšna je zgradba celic bakterij, gliv in praživali ter kako se njihova zgradba razlikuje od zgradbe rastlinskih in živalskih celic?